:: جدیدترین محصولات

TL20

لیبل چسبان تاپ متحرک

TL20

مشخصات فنی سفارش
TL21

دستگاه لیبل چسبان گرد یکطرفه

TL21

مشخصات فنی سفارش
TL22

دستگاه لیبل چسبان دوطرفه چندمنظوره

TL22

مشخصات فنی سفارش
TL24

دستگاه لیبل چسبان تاپ

TL24

مشخصات فنی سفارش
TK40

دستگاه دربند 6هد تمام اتوماتیک

TK40

مشخصات فنی سفارش
TKP70

دستگاه پرکن خطی اتوماتیک

TKP70

مشخصات فنی سفارش
TSH30

دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک

TSH30

مشخصات فنی سفارش
TSH31

دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک

TSH31

مشخصات فنی سفارش
TKS81

سیل اینداکشن آب خنک 16 آمپر

TKS81

مشخصات فنی سفارش